XLIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów 2019

XLIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów 2019

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza w celu zgłoszenia uczestnictwa.
Podanie danych osobowych jest niezbędnym warunkiem zapewnienia Pani/Panu udziału w organizowanej Konferencji.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest AGENCJA REKLAMOWA UNISONO, 91-051 Łódź, ul. Wrześnieńska 4 lok.8, e-mail: biuro@uni-sono.pl; tel.: 504 292 792
 
Celem przetwarzania przekazanych danych osobowych będzie profesjonalna realizacja usługi konferencyjnej oraz późniejsza możliwość informowania o naszych nowych projektach edukacyjnych – zgodnie z przesłankami określonymi w art. 6 ust. 1 lit. b) i f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
W celach niezbędnych dla właściwej organizacji udziału w konferencji przekazane dane osobowe będą udostępniane takim odbiorcom, jak: nasi pracownicy, podmioty wspierające, m.in. obsługa finansowa, obsługa informatyczna, usługi hotelowe, usługi logistyczne, współorganizatorzy instytucjonalni oraz inni odbiorcy danych, jak np. kurierzy.
Nie przekazujemy danych osobowych do podmiotów poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
Planujemy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez okres 5 lat od zakończenia roku, w którym doszło do udziału w ostatnim organizowanym przez nas wydarzeniu konferencyjnym.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzamy dane osobowe w sposób naruszający przepisy prawa.

Nie prowadzimy czynności przetwarzania w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, a w szczególności nie poddajemy danych osobowych profilowaniu.

Kontakt:

Stroną organizacyjną Konferencji zajmuje się:

 

Organizator wykonawczy:

UNISONO
ul. Wrześnieńska 4/8
91-051 Łódź

Kontakt:

Organizator:
Monika Wendorff 504 292 792 e-mail: biuro@uni-sono.pl

Kontakt z uczestnikami, faktury:
Kamil Topolski 602 457 710, e-mail: kamil@uni-sono.pl

Kontakt z firmami:
Paulina Bartoszewska 730 540 825, e-mail: paulina@uni-sono.pl


Punkty edukacyjne:
Uprzejmie informujemy, że za udział w konferencji zostaną przyznane punkty edukacyjne.


Więcej informacji na stronie https://44zptnch.pl/